PROJEKTY EFS

RPO+FLAGA RP+MAZOWSZE+EFSI

 

 

Centrum Maluszka Ewa Korzybska otrzymała dotację na realizację projektu pt. „Przedszkole Elfiki na Bemowie”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie w okresie od 1.09.2018 do 29.02.2020 r. Wartość projektu: 475 962,50 PLN, z czego wartość dofinansowania: 380 362,50 PLN

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej oraz zapewnienie jej wysokiej jakości dla grupy 20 dzieci (9k/11m) w wieku przedszkolnym z województwa mazowieckiego w okresie 12 miesięcy – od 1 marca 2019 do 29 lutego 2020 r. w przedszkolu Elfiki na Bemowie, poprzez wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zapewnienie 22h/m-c zajęć dodatkowych dla dzieci, wydłużenie godzin pacy o 1 h dziennie oraz podniesienie kompetencji 3 osób (2k/1m)w zakresie pedagogiki przedszkolnej.

 

UWAGA!

ZMIANA TERMINU REKRUTACJI DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

DO PROJEKTU pt. „Przedszkole Elfiki na Bemowie”

Zasady naboru Uczestników do projektu oraz termin naboru dokumentów zgłoszeniowych zostały wskazane w REGULAMINIE UDZIAŁU W PROJEKCIE, opublikowanym na stronie www.bemowo.elfiki.edu.pl

Na ww. stronie zamieszczone są także wzory dokumentów zgłoszeniowych.

 

Dokumenty do pobrania:

K O M U N I K A T o wynikach REKRUTACJI

Rekrutacja do projektu

K O M U N I K A T o odwołaniu REKRUTACJI w dniu 06.02.2018

1. REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE_poprawiony_06.02.2019r.

2. FORMULARZ REKRUTACYJNY UCZESTNIKÓW

2. FORMULARZ REKRUTACYJNY UCZESTNIKÓW – wersja do edycji

2a. KARTA OCENY – FORMULARZA REKRUTACYJNEGO UCZESTNIKÓW

3. WZÓR oświadczenia opiekunów prawnych dziecka – wersja do edycji

4. UMOWA UCZESTNICTWA z nr konta bank.

4a. Zał. do umowy – oświadczenie uczestnika Projektu

4b. Zał. do umowy – Zgoda na wykorzystanie wizerunku

4c. Zał. do umowy – Wzór informacji o uczestnikach Projektu

4d. Zał. do umowy – Deklaracja Uczestnictwa

4e. Zał. do umowy – oświadczenia – zobowiązania

1. REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE-archiwalny