PROJEKTY EFS

RPO+FLAGA RP+MAZOWSZE+EFSI

Centrum Maluszka Ewa Korzybska otrzymała dotację na realizację projektu pt. „Przedszkole Elfiki na Bemowie”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie w okresie od 1.09.2018 do 29.02.2020 r. Wartość projektu: 475 962,50 PLN, z czego wartość dofinansowania: 380 362,50 PLN

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej oraz zapewnienie jej wysokiej jakości dla grupy 20 dzieci (9k/11m) w wieku przedszkolnym z województwa mazowieckiego w okresie 12 miesięcy – od 1 lipca 2019 do 30 czerwca 2020 r. w przedszkolu Elfiki na Bemowie, poprzez wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zapewnienie 22h/m-c zajęć dodatkowych dla dzieci, wydłużenie godzin pacy o 1 h dziennie oraz podniesienie kompetencji 3 osób (2k/1m)w zakresie pedagogiki przedszkolnej.