Mariusz Malinowski

Korektywa

Jestem absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego z tytułem magistra.
Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w różnym wieku.
Prowadziłem i nadal prowadzę zajęcia z gimnastyki korekcyjnej i ogólnorozwojowej, zarówno w placówkach publicznych, jak i prywatnych.

Podczas zajęć stosuję różne formy i metody pracy z dziećmi, szczególnie metodę zabawową i naśladowczą.
Mam na celu wyrobienie u dzieci nawyku utrzymania prawidłowej postawy ciała poprzez ćwiczenia, gry i zabawy ruchowe.
Chcę zaszczepić w dzieciach chęć do podejmowania aktywności fizycznej.