Cennik

Jednorazowa opłata wpisowa (nie podlega zwrotowi)


500 zł


 

Miesięczne czesne


 

1400 zł


 

Dzienna stawka żywieniowa (ulega odliczeniu w przypadku

wcześniej zgłoszonej nieobecności dziecka)


 

13 zł